Přístup k osobním údajům

Koncept přístupu k osobním údajům v JP Spedition & Transport

 • zákonnost, korektnost a transparentnost ve vztahu k osobním údajům (dále „Data“) různých subjektů údajů („Osob“)
 • úcta a respekt k Datům
 • minimalizace Dat, zpracováváme je jen k nezbytným účelům, v nezbytném rozsahu a jen po nezbytně potřebnou dobu
 • profesionalita a odpovědnost vůči Osobám a Datům a garance rovného přístupu a rovného zacházení
 • prevence v oblasti ochrany Dat před odcizením, zneužití, zničením nebo poškozením nebo jiným negativním použitím Dat, neboť lepší a levnější je problémům předcházet než řešit již vzniklé problémy
 • integrita a důvěrnost Dat a s tím související aplikace adekvátních technických a organizačních opatření patří mezi naše jasné priority.
 • vzdělávání je nástroj k vytváření správného povědomí a odpovídající péče o Data, a to nejen u našich vlastních zaměstnanců
 • jako správce prověřujeme a soustavně dbáme o dodržování práv a zásad podle GDPR, a to také u našich prověřených zpracovatelů v zájmu ochrany Dat
 • souhlas ke zpracování žádáme tehdy, pokud neexistuje jiný zákonný důvod (např. plnění ze smlouvy nebo ze zákonného důvodu)
 • sledujeme trendy a technologický vývoj v oblasti zapracování a ochrany osobních údajů a implementujeme nové koncepce a řešení v zájmu řešení sledujících nejen „update“, ale i „upgrade“
 • provádíme pravidelný audit na úseku Dat
 • gdpr@jpspedition.cz - zřídili jsme Data-help-line pro nahlašování bezpečnostních incidentů a k připomínkám a námětům v oblasti zpracování a ochrany Dat
 • aktivní součinnost s orgánem dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů) a monitoring jeho doporučení a stanovisek.
 • včasnost a respekt k oprávněným zájmům druhých, včetně práva být zapomenut.

 

Naše zásady zpracování osobních údajů – kodexy 

 • Zpracovávání údajů korektně, zákonným způsobem a transparentním způsobem („zákonnost, korektnost a transparentnost“)
 • Minimalizace údajů
 • Přesnost
 • Omezení uložení na dobu nezbytně nutnou
 • Zabezpečení osobních údajů s použitím vhodných technických nebo organizačních opatření za účelem ochrany před ztrátou, zničením nebo poškozením („integrita a důvěrnost“)

 

Máme jasně určena pravidla,kterédodržujeme při jednorázových i souborných předáních osobních údajů. Jedná se zejména o oblasti:

 

 • struktura a kontaktní údaje skupiny podniků
 • předání údajů nebo souboru předání
 • vymezení právně závazné povahy interně a externě
 • použití obecných zásad pro ochranu údajů
 • práva subjektů údajů
 • odpovědnost správce/odpovědnost zpracovatele
 • poskytování informací o závazných podnikových pravidlech
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů nebo jiná kontaktní osoba a jejich úkoly
 • postup pro vyřizování stížností
 • postupy při podávání zpráv a změny pravidel
 • spolupráce s dozorovým úřadem
 • odborná příprava pracovníků pracujících s osobními údaji 

Kontakty

Telefon: +420 737 246 660

E-mail: info@jpspedition.cz

Adresa

JP Spedition & Transport

Vodárenská 732

278 01, Kralupy nad Vltavou

Abychom vám zajistili lepší zážitek z prohlížení našich stránek, používá tento web soubory cookies. Více informací.